Menu

Zápis z Valné hromady 13. 9. 2017

01září

Strategie je SCHVÁLENA!!!

Období schvalovacích procedur strategie trvalo přes jeden rok! V práci kanceláře MAS je to významný mezník, neboť nyní můžeme začít přípravou výzev. Samozřejmě i tato…... (celý text)

28srpen

Členské příspěvky - děkujeme!!!

Za celou dobu existence MAS Cínovecko, o. p. s. jsou od letoška poprvé vybírány členské příspěvky. Ty byly schváleny Valnou hromadou dne 2. 5. 2017. Příspěvky budou využity pro…... (celý text)

15srpen

Jak fungují dětské skupiny?

  Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti již od jednoho roku, která Vám nabízí flexibilitu a kvalitu. MPSV nyní zahájilo kampaň pro propagaci a…... (celý text)

29červenec

Pryč s brownfieldy z našich obcí!

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest na základě úkolu vlády České republiky připravilo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů.…... (celý text)

08červen

 

Výzva k doplnění SCLLD

8. června 2017 jsme obdrželi depeši od řídicího orgánu MMR ČR. Oficiálně jsme byli vyzváni k dalšímu doplnění SCLLD. Běží nám lhůta 20 dnů pro doplnění a…... (celý text)