Menu

Aktuální projekty

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Teplice

Donor: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0000393

Realizace: 07/2016 – 06/2018

Cílem projektu je zvýšit kvalito vzdělávání ve školách na území ORP Teplice a podpořit výsledky práce škol ve formálním i neformálním vzdělávání dětí do 15 let a ostatních službách. Předmětem projektu je vytvořit pevnou a činnou platformu pro rozvoj vzdělávání v ORP Teplice a pro sdílení aktivit v území.

Více naleznete na: www.mapteplicko.cz

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a EU. 

2

euPodpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKO LEADER

Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001753

Donor: Integrovaný regionální operační program, Výzva č. 6 – provozní a animační výdaje

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místního partnerství, za účelem zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech a aktivace místního potenciálu. Projekt řeší vytvoření optimálních podmínek pro realizaci strategie CLLD zpracované pro území prostřednictvím podpory aktivit soustředěných na kultivaci a rozvoj řídících a organizačních schopností MAS CÍNOVECKO, o. p. s. (její složky MAS CÍNOVECKO -  LEADER) pro implementaci principů CLLD.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a EU.

3          (untitled)

eu2