Menu

Aktuální projekty

(untitled)Cínovecký běh

Pozvánka na soutěž

Termín:                    6. 1. 2018

 

Místo:                      Cínovec – golfové hřiště

 

Nositel projektu:  MAS Cínovecko, o. p. s., Dubí, Česká republika – ve spolupráci s WAL, z. s.

 

Partner:                   SSV 1863, e. V. Sayda, Neue Siedlung 20 (saský partner)

 

Startovní kategorie:

- Dospělí                  (ročník 1999 a starší) – okruh: 3,5 km, trvání: 6 hodin. Startují dvojice a jednotlivci.

- Mládež                  (ročník 2000 až 2003) - okruh 3,5 km, trvání: 4 hodiny. Startují dvojice.

- Žáci                        (ročník 2004 až 2007) - okruh: 1 km, trvání: 90 min. Startují dvojice.

Vítězem závodu je pár nebo jednotlivec, který dosáhne v daném čase nejvyšší počet kol. V případě dvojic musí být vždy jeden soutěžící z dvojice na trati.

 

Techika:                   klasická

 

Start:                                    10.00 hodin– dospělí, 11.00 Uhr – mládež a žáci

 

Přihlášky:

Jednotlivci:              http://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1193

Dvojice:                    http://registrace.sportsoft.cz/teamregistracion.aspx?e=1193

Kancelář závodu:   Krušnohorský dvůr, Cínovec 275 (Golfresort)

                                     http://krusnohorskydvur.cz/  

 

Poplatek:                 Dospělí a mládež: 400 Kč (nebo 16 EUR) za dvojici, žáci 100 Kč za dvojici (nebo 4 EUR)

Jednotlivci: 300 Kč (nebo 12 EUR)

                                    Bankovní spojení: 226 370 071/0300. Platby možné též v hotovosti na místě.

 

Kontakt:                   Věra Chvátalová


 

 

 

 

 

 

 

 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Teplice

Donor: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0000393

Realizace: 07/2016 – 06/2018

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání ve školách na území ORP Teplice a podpořit výsledky práce škol ve formálním i neformálním vzdělávání dětí do 15 let a ostatních službách. Předmětem projektu je vytvořit pevnou a činnou platformu pro rozvoj vzdělávání v ORP Teplice a pro sdílení aktivit v území.

Více naleznete na: www.mapteplicko.cz

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a EU. 

2

euPodpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKO LEADER

Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001753

Donor: Integrovaný regionální operační program, Výzva č. 6 – provozní a animační výdaje

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místního partnerství, za účelem zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech a aktivace místního potenciálu. Projekt řeší vytvoření optimálních podmínek pro realizaci strategie CLLD zpracované pro území prostřednictvím podpory aktivit soustředěných na kultivaci a rozvoj řídících a organizačních schopností MAS CÍNOVECKO, o. p. s. (její složky MAS CÍNOVECKO -  LEADER) pro implementaci principů CLLD.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a EU.

3          (untitled)

eu2