Menu

Aktuální projekty

Bílá stopa

Donor: Fond Ústeckého kraje, Projekt podpořen Ústeckým krajem. Hrazeno z dotace č. 17/SML0612/SoPD/SPRP

Realizace: 2016-2017

Cílem projektu je zajištění a údržba běžeckých tras v zimním období v úseku Nové Město v Krušných horách až po Cínovec, které využívají jak obyvatelé územního celku MAS CÍNOVECKO, tak i turisté z celého kraje. Úpravou těchto tratí je zajištěna větší bezpečnost pro uživatele běžeckých tras.

Projekt je realizován za podpory Ústeckého kraje.

Za finanční pomoc též děkujeme:

  • Městu Dubí (Kč 50 000,--)
  • Městu Krupka (Kč 40 000,--)
  • Městu Košťany (Kč 10 000,--)
  • Obci Moldava (Kč 20 000,--)
  • Městu Hrob (Kč 10 000,--)
  • TJ Lokomotiva Teplice (Kč 20 000,--)
  • AGC Flat Glass Czech (Kč 10 000,--)
uk2           (untitled)Místní akční plán vzdělávání pro ORP Teplice

Donor: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0000393

Realizace: 07/2016 – 06/2018

Cílem projektu je zvýšit kvalito vzdělávání ve školách na území ORP Teplice a podpořit výsledky práce škol ve formálním i neformálním vzdělávání dětí do 15 let a ostatních službách. Předmětem projektu je vytvořit pevnou a činnou platformu pro rozvoj vzdělávání v ORP Teplice a pro sdílení aktivit v území.

Více naleznete na: www.mapteplicko.cz

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a EU. 

2

euPodpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKO LEADER

Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001753

Donor: Integrovaný regionální operační program, Výzva č. 6 – provozní a animační výdaje

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místního partnerství, za účelem zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech a aktivace místního potenciálu. Projekt řeší vytvoření optimálních podmínek pro realizaci strategie CLLD zpracované pro území prostřednictvím podpory aktivit soustředěných na kultivaci a rozvoj řídících a organizačních schopností MAS CÍNOVECKO, o. p. s. (její složky MAS CÍNOVECKO -  LEADER) pro implementaci principů CLLD.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a EU.

3          (untitled)

eu2