Menu

Etické kodexy a nepodjatost

Etický kodex je klíčovým dokumentem, který zajišťuje postupy pro zabránění střetu zájmů. Etický kodex stanový postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují etické normy a zamezení vstupu osobních a dalších partikulárních zájmů.

Etický kodex musí přijmout členové výběrového orgánu i hodnotitelé. 

Soubory ke stažení

  • Etický kodex pro osoby podílející se na hodnocení a výběru
  • Etický kodex pro členy Rozhodovacího orgánu
  • Etický kodex zaměstnanců MAS CÍNOVECKO o.p.s.
  • Čestné prohlášení o nepodjatosti