Menu

IROP - výzva č. 155 – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I.

Soubory ke stažení

  • Kontrolní listy pro kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (schváleno 11. 9. 2018 ŘO)
  • Kontrolní listy pro kritéria věcného hodnocení (schváleno 11. 9. 2018 ŘO)
  • Pozvánka na seminář pro žadatele: 13. 8. 2018
  • 155 IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Cínovecko I. (text výzvy)
  • Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
  • Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
  • Příloha č. 3 Interní postupy MAS pro IROP
  • Příloha č. 4 Smlouva o partnerství