Menu

Výzva PRV č. 1 MAS Cínovecko

Datum vyhlášení výzvy: 16. 5. 2018. 

Zahájení příjmu žádosti o dotaci: 1. 6. 2018

Soubory ke stažení

  • Text výzvy č. 1 PRV
  • Směrnice č. 1 pro výzvy PRV - Způsob výběru, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Program rozvoje venkova ČR
  • Etické kodexy
  • Fiche 1 - Podpora investic do zemědělských podniků pro zvýšení konkurenceschopnosti
  • Fiche 2 - Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských podniků v území
  • Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci na Portálu Farmáře
  • Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • Pracovní harmonogram výzvy č. 1