Menu

Ukončené projekty

Bílá stopa 2016-2017

Donor: Fond Ústeckého kraje, Projekt podpořen Ústeckým krajem. Hrazeno z dotace č. 17/SML0612/SoPD/SPRP

Realizace: 2016-2017

Cílem projektu je zajištění a údržba běžeckých tras v zimním období v úseku Nové Město v Krušných horách až po Cínovec, které využívají jak obyvatelé územního celku MAS CÍNOVECKO, tak i turisté z celého kraje. Úpravou těchto tratí je zajištěna větší bezpečnost pro uživatele běžeckých tras.

Projekt je realizován za podpory Ústeckého kraje.

Za finanční pomoc též děkujeme:

 • Městu Dubí (Kč 50 000,--)
 • Městu Krupka (Kč 40 000,--)
 • Městu Košťany (Kč 10 000,--)
 • Obci Moldava (Kč 20 000,--)
 • Městu Hrob (Kč 10 000,--)
 • TJ Lokomotiva Teplice (Kč 20 000,--)
 • AGC Flat Glass Czech (Kč 10 000,--)
uk2           (untitled)
 
 

 

Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD

Donor:  Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, záměr a) Realizace projektů národní spolupráce

Realizace: 2014 – 2015

Hlavním cílem projektu bylo posílení spolupráce MAS Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti řízení a evaluace projektů pro zvýšení absorpční kapacity MAS při využívání prostředků z ESIF prostřednictvím integrovaného nástroje  - CLLD

eu-vlajkaprvPodpora vzniku strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Projekt realizovaný v rámci programu Technická pomoc (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Cílem projektu je vytvořit Strategii komunitně vedeného rozvoje pro období 2014 -2020. Výstupem projektu je strategie uveřejněná v sekci SCLLD. 

mmrMěsta a obce severního Krušnohoří spolu s místními podnikateli táhnou za jeden provaz

Projekt realizovaný v období 06/2013 – 05/2014 v rámci Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Projekt byl zaměřen na na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací a propagační akce. Byly připravovány podklady pro ISÚ, a to na principu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem.

eu-vlajkaprvPodpora MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Projekt realizovaný v roce 2012 z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Jednalo se o podporu provozu MAS. Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme

Projekt realizovaný v období 2009 – 2011 z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, záměr b) Realizace projektů mezinárodní spolupráce. Předmětem projektu spolupráce je posílení místních aktivit v územích jednotlivých partnerských organizací prostřednictvím zvyšování kapacity místních aktérů a mladé generace (dětí a mládeže) realizací vzdělávacích programů. Na mezinárodní úrovni se spolupráce soustředila zejména na přenos příkladů nejlepší praxe do českých podmínek a využití odborníků finského a německého partnera v procesu předávání zkušeností a presentace příkladů dobré praxe, včetně organizování aktivních forem výuky (exkurzí). Mezinárodní spolupráce chceme dále využít k přenosu zkušeností z finských a německých školících pracovišť pro venkov. Dlouholeté zkušenosti zahraničních partnerských místních akčních skupin v oblasti vzdělávání na venkově budou využity pro tvorbu moderního vzdělávacího systému včetně aplikace moderních vzdělávacích metod a postupů (e-learning, b-learning, teleteaching, telekonference apod.) a jejich zavádění a následný rozvoj v českých podmínkách. Zohlednění českých specifik i uplatnění dosavadních zkušeností získané v této oblasti MAS Vladař i SERVISO bude zajištěnou úzkou spoluprácí v rámci projektu. Získané výsledky budou převedeny do činnosti dalších 17 - 27 MAS, které od roku 2008 vzájemně úzce spolupracují.

Nositel projektu: MAS SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, Česká republika

Partnerské MAS:

 • MAS Vladař o.p.s., Husova 153, 364 55 Valeč, Česká republika
 • MAS CÍNOVECKO, o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1, Česká republika
 • LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Torikatu 7a, 38700 Kankaanpää, Finsko
 • LAG Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion, Augustusburger Land e.V., Sasko, Gahlenzer Str. 65, 09569 Oederan ot. Gahlenz, Spolková republika Německo

eu-vlajka