Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ukončené výzvy

Podpora komunitního života na venkově v roce 2024

Od: 29.4.2024  |   Do: 30.5.2024  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

MAS CÍNOVECKO o. p. s. pod příslibem finančních prostředků ÚK vyhlašuje výzvu na podporu drobného komunitního života pro rok 2024.

...Číst více

Soubory ke stažení

00_Výzva MAS KŽ 2024/1 .docx
(121kb)
Stáhnout soubor
01_Příloha č. 1 - žádost o podporu.docx
(116kb)
Stáhnout soubor
02_Příloha č. 2 - kritéria věcného hodnocení.docx
(15kb)
Stáhnout soubor
03_Příloha č. 3 - vzor smlouvy o poskytnutí podpory.docx
(211kb)
Stáhnout soubor
04_Příloha č. 4 - závěrečná zpráva a vyúčtování realizace.docx
(60kb)
Stáhnout soubor
05_Seznam podpořených projektů
(15kb)
Stáhnout soubor

3. VÝZVA MAS CÍNOVECKO O. P. S. – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 1

Od: 9.2.2024  |   Do: 31.3.2024  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Vyhlášení výzvy: 9. 2. 2024

Ukončení výzvy: 31. 3. 2024

PROSÍME ŽADATELE, ABY SVÉ ZÁMĚRY KONZULTOVALI S KANCELÁŘÍ MAS.


...Číst více

Soubory ke stažení

0_Text výzvy
(250kb)
Stáhnout soubor
P1_Projektový záměr (formulář)
(439kb)
Stáhnout soubor
p2_Kritéria administrativní kontroly
(421kb)
Stáhnout soubor
p3_Kritéria věcného hodnocení
(424kb)
Stáhnout soubor
P4_Interní postupy
(453kb)
Stáhnout soubor
p5_Žádost o přezkum hodnocení (formulář)
(101kb)
Stáhnout soubor
p6_Vzdání se práva podat žádost o přezkum (formulář)
(101kb)
Stáhnout soubor
p7_Vyjádření MAS o souladu projektu s SCLLD (formulář)
(438kb)
Stáhnout soubor

2. VÝZVA MAS CÍNOVECKO O. P. S. – IROP - DOPRAVA 1

Od: 9.2.2024  |   Do: 31.3.2024  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Vyhlášení výzvy: 9. 2. 2024

Ukončení výzvy: 31. 3. 2024

PROSÍME ŽADATELE, ABY SVÉ ZÁMĚRY KONZULTOVALI S KANCELÁŘÍ MAS.


...Číst více

Soubory ke stažení

0_Text výzvy
(429kb)
Stáhnout soubor
O1_zápis z jednání RO_změna výzvy.pdf
(601kb)
Stáhnout soubor
P1_Projektový záměr (formulář)
(439kb)
Stáhnout soubor
p2_Kritéria administrativní kontroly
(421kb)
Stáhnout soubor
p3_Kritéria věcného hodnocení
(424kb)
Stáhnout soubor
P4_Interní postupy
(453kb)
Stáhnout soubor
p5_Žádost o přezkum hodnocení (formulář)
(101kb)
Stáhnout soubor
p6_Vzdání se práva podat žádost o přezkum (formulář)
(101kb)
Stáhnout soubor
p7_Vyjádření MAS o souladu projektu s SCLLD (formulář)
(438kb)
Stáhnout soubor
Z.0_Seznam přijatých žádostí
(427kb)
Stáhnout soubor
Z.1_Protokol věcného hodnocení .pdf
(198kb)
Stáhnout soubor
Z.2_Seznam PZ_věcné hodnocení.docx
(427kb)
Stáhnout soubor
Z.3_Zápis z jednání VO.pdf
(654kb)
Stáhnout soubor
Z.4_zápis z jednání RO.pdf
(796kb)
Stáhnout soubor

1.Výzva MAS CÍNOVECKO o. p. s. – OP TAK – Technologie

Od: 9.2.2024  |   Do: 31.3.2024  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Vyhlášení výzvy: 9. 2. 2024

Ukončení výzvy: 31. 3. 2024

PROSÍME ŽADATELE, ABY SVÉ ZÁMĚRY KONZULTOVALI S KANCELÁŘÍ MAS.


...Číst více

Soubory ke stažení

0_Text výzvy
(287kb)
Stáhnout soubor
p1_Formulář projektového záměru/podnikatelského záměru
(443kb)
Stáhnout soubor
p2_Kritéria administrativní kontroly
(425kb)
Stáhnout soubor
p3_Kritéria věcného hodnocení
(426kb)
Stáhnout soubor
P4_Interní postupy
(466kb)
Stáhnout soubor
p5_Žádost o přezkum hodnocení (formulář)
(60kb)
Stáhnout soubor
p6_Vzdání se práva podat žádost o přezkum (formulář)
(60kb)
Stáhnout soubor
p7_Vyjádření MAS o souladu projektu s SCLLD (formulář)
(439kb)
Stáhnout soubor
Z_Projekty podpořené z MAS (OP 2014 +)
(662kb)
Stáhnout soubor

Výzva MAS Cínovecko - IROP 1 - Vzdělávání

Od: 22.1.2024  |   Do: 10.3.2024  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

MAS Cínovecko, vyhlašuje výzvu: „I. Výzva MAS CÍNOVECKO o. p. s. – IROP – Vzdělávání – 1“

Datum : 22. 1. 2024, 13:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 10. 3. 2024, 13:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

...Číst více

Soubory ke stažení

I. Výzva MAS CÍNOVECKO o. p. s. – IROP – Vzdělávání – 1
(404kb)
Stáhnout soubor
P1_Projektový záměr formulář
(449kb)
Stáhnout soubor
P2_Kritéria administrativní kontroly
(421kb)
Stáhnout soubor
P3_Kritéria věcného hodnocení
(422kb)
Stáhnout soubor
P4_Interní postupy
(453kb)
Stáhnout soubor
P5_Žádost o přezkum hodnocení (formulář)
(101kb)
Stáhnout soubor
P6_Seznam přijatých žádostí
(215kb)
Stáhnout soubor
P6_Vzdání se práva podat žádost o přezkum (formulář)
(101kb)
Stáhnout soubor
P7_Vyjádření MAS o souladu projektu s SCLLD (formulář)
(439kb)
Stáhnout soubor
P9_Protokol o provedené administrativní kontrole (24IROP/1/1)
(2037kb)
Stáhnout soubor
X. Kontrolní list AK
(443kb)
Stáhnout soubor
X. Kontrolní list VH
(439kb)
Stáhnout soubor
X.Zápis z jednání RO - vyhlášení výzvy IROP 1
(625kb)
Stáhnout soubor
Z.1_Etický kodex VO
(944kb)
Stáhnout soubor
Z.2_Protokol věcného hodnocení - projekt 24IROP/1/1
(1622kb)
Stáhnout soubor
Z.3 Seznam projektů dle bodů
(301kb)
Stáhnout soubor
Z.4_Zápis z hodnocení VO
(984kb)
Stáhnout soubor
Z.5_zápis z výběu RO.pdf
(103kb)
Stáhnout soubor

Výzva PRV č. 7

Od: 9.10.2023  |   Do: 10.11.2023  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva s níže uvedenými parametry byla schválena SZIF.

Podpora: Veřejná prostranství v obcích

Oblast podpory: obnova veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.  Veřejným prostranstvím se pro účely Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.

Oprávnění žadatelé: obce, spolek obcí 

Podrobnosti ZDE.


...Číst více

Soubory ke stažení

A. Výzva
(824kb)
Stáhnout soubor
A1. Schválení výzvy SZIF
(320kb)
Stáhnout soubor
B. Aktuální znění Fiche 4 (kritéria hodnocení)
(405kb)
Stáhnout soubor
C1. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV
(2030kb)
Stáhnout soubor
C2. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny (v rámci PRV)
(389kb)
Stáhnout soubor
D. Směrnice MAS Cínovecko č. 1 (PRV)
(936kb)
Stáhnout soubor
E. Příručky pro podání a realizaci (praktické odkazy)
(81kb)
Stáhnout soubor
F1. Pozvánka na seminář pro žadatele
(847kb)
Stáhnout soubor
F2. Prezentace pro seminář pro žadatele
(943kb)
Stáhnout soubor
G. Seznam přijatých žádostí
(87kb)
Stáhnout soubor
H. Hodnocení projektů - Výběrový orgán
(377kb)
Stáhnout soubor
J. Výběr projektů- Rozhodovací orgán
(358kb)
Stáhnout soubor

Podpora komunitního života na venkově 2023 – MAS Cínovecko, o. p. s.

Od: 18.5.2023  |   Do: 30.6.2023  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

MAS Cínovecko, o. p. s. pod příslibem finančních prostředků ÚK vyhlašujevýzvu na podporu drobného komunitního života pro rok 2023.

...Číst více

Soubory ke stažení

00_Výzva MAS 2023 KŽ/1
(120kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 1 - zadost o podporu.docx
(116kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 2 - kritéria věcného hodnocení
(15kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí podpory (VZOR)
(211kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 4 - Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu
(60kb)
Stáhnout soubor
Protokol o věcném hodnocení
(856kb)
Stáhnout soubor
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu
(908kb)
Stáhnout soubor

Celkem aktualit: 13

WEB PRO LYŽAŘE
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.