Menu

Výzvy

Výzvy v této sekci jsou pouze avízem. Nejsou vyhlášeny ani schváleny ze strany ŘO. 

Slouží pouze pro informaci potenciálním žadatelům.