Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

O MAS v ČR obecně

12.července 2020  |   O MAS  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.  |   2456x  |  

MAS je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

 Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Aby mohla přerozdělovat prostředky, musí splňovat specifické podmínky. Společnou podmínkou pro MAS je kromě jiného, že zástupci obcí mohou tvořit maximálně 49% členské základny a v rozhodujících orgánech MAS musí být většina zástupců z jiného sektoru než státního (než z obcí), aby rozhodování o budoucnosti regionu nebylo pouze záležitostí starostů. Mezi jednotlivými „MASkami“ jsou ovšem velké rozdíly, což je dáno specifickými podmínkami v každém regionu. MASky se liší rozlohou, strukturou svého území, počtem obyvatel i náplní své činnosti, protože to závisí na ochotě místních aktérů spolupracovat a na místních podmínkách (v pohraničí např. není intenzívní zemědělská výroba, někde chtějí využít krásy přírody, jinde spíše revitalizovat poničenou krajinu atd.).

V ČR působí v současné době už téměř než 180 MAS. Mapa místních akčních skupin je k náhledu ZDE. MAS mají společnou filosofii svého poslání. Fungují na základě tzv. metody Leader. Metoda Leader znamená, že si občané sami určují priority ve své obci a rozhodují, jaké projekty mají prioritu a co se bude v obci dít. Jedná se o spolupráci různých resortů – podnikatelů, občanů, neziskových organizací, škol, obcí aj. tzv. principem „bottom-up“, tj. „zdola nahoru“. Protože už Svatopluk věděl, že spojení sil je výhodnější a účinnější než snaha jednotlivce.

Název MAS byl převzat z angličtiny, aby bylo už z názvu poznat, čím se daná skupina lidí zabývá (Local Action Group, LAG). MAS existují ve formě občanského sdružení (o. s.) od r. 2014 spolku nebo obecně prospěšné společnosti (o. p. s.).

Více o „MASkách“ na  www.nsmascr.cz 

WEB PRO LYŽAŘE
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.