Menu


Doporučené odkazy:

mapteplicko.cz             Starý web MAS Cínovecko             ustecky.nsmascr.cz             nsmascr.cz

Vítejte na oficiálních stránkách MAS CÍNOVECKO, o. p. s.

Místní akční skupina Cínovecko, o. p. s. je společenstvím občanů, neziskových organizací, subjektů soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Cílem je podpora rozvoje Cínovecka – území východního Krušnohoří. MAS CÍNOVECKO, o. p. s. realizuje své vlastní projekty a zároveň funguje jako realizátor strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž prostřednictvím přerozděluje prostředky z Evropské unie. MAS CÍNOVECKO, o. p. s. je uplatňuje metodu LEADER, tedy rozvoj území řízený zdola nahoru za účasti významných regionálních aktérů. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují. Naše obecně prospěšná společnost MAS CÍNOVECKO, o. p. s. je právnickou osobou zastřešující místní partnerství působící v území obcí: Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Košťany, Mikulov, Moldava, Novosedlice, Proboštov.


Přejít na starý web >