Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ukončené výzvy

Výzva PRV č. 7

Od: 9.10.2023  |   Do: 10.11.2023  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva s níže uvedenými parametry byla schválena SZIF.

Podpora: Veřejná prostranství v obcích

Oblast podpory: obnova veřejných prostranství, a to včetně herních prvků.  Veřejným prostranstvím se pro účely Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.

Oprávnění žadatelé: obce, spolek obcí 

Podrobnosti ZDE.


...Číst více

Soubory ke stažení

A. Výzva
(824kb)
Stáhnout soubor
A1. Schválení výzvy SZIF
(320kb)
Stáhnout soubor
B. Aktuální znění Fiche 4 (kritéria hodnocení)
(405kb)
Stáhnout soubor
C1. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV
(2030kb)
Stáhnout soubor
C2. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny (v rámci PRV)
(389kb)
Stáhnout soubor
D. Směrnice MAS Cínovecko č. 1 (PRV)
(936kb)
Stáhnout soubor
E. Příručky pro podání a realizaci (praktické odkazy)
(81kb)
Stáhnout soubor
F1. Pozvánka na seminář pro žadatele
(847kb)
Stáhnout soubor
F2. Prezentace pro seminář pro žadatele
(943kb)
Stáhnout soubor
G. Seznam přijatých žádostí
(87kb)
Stáhnout soubor
H. Hodnocení projektů - Výběrový orgán
(377kb)
Stáhnout soubor
J. Výběr projektů- Rozhodovací orgán
(358kb)
Stáhnout soubor

Podpora komunitního života na venkově 2023 – MAS Cínovecko, o. p. s.

Od: 18.5.2023  |   Do: 30.6.2023  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

MAS Cínovecko, o. p. s. pod příslibem finančních prostředků ÚK vyhlašujevýzvu na podporu drobného komunitního života pro rok 2023.

...Číst více

Soubory ke stažení

00_Výzva MAS 2023 KŽ/1
(120kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 1 - zadost o podporu.docx
(116kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 2 - kritéria věcného hodnocení
(15kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí podpory (VZOR)
(211kb)
Stáhnout soubor
Příloha č. 4 - Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu
(60kb)
Stáhnout soubor
Protokol o věcném hodnocení
(856kb)
Stáhnout soubor
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu
(908kb)
Stáhnout soubor

Podpora komunitního života na venkově 2022 – MAS Cínovecko, o. p. s.

Od: 12.9.2022  |   Do: 12.10.2022  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

MAS Cínovecko, o. p. s. pod příslibem finančních prostředků ÚK vyhlašuje výzvu na podporu drobného komunitního života pro rok 2022.

...Číst více

Soubory ke stažení

A_Text výzvy
(257kb)
Stáhnout soubor
P1_Formulář žádosti o podporu
(252kb)
Stáhnout soubor
P2_Kritéria věcného hodnocení
(14kb)
Stáhnout soubor
P3_Přetisk smlouvy o poskytnutí podpory
(349kb)
Stáhnout soubor
P4_Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování
(259kb)
Stáhnout soubor
Pomůcka k publicitě
(80kb)
Stáhnout soubor
Protokol o hodnocení žádostí
(836kb)
Stáhnout soubor
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu 17. 10. 2022
(727kb)
Stáhnout soubor

Výzva PRV č. 6

Od: 10.3.2022  |   Do: 15.5.2022  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

Číslo výzvy: 6

Datum vyhlášení výzvy:                     1. 4.2022

Datum přijetí žádosti na MAS od     1. 4. 2022

Datum přijetí žádosti na MAS do     15. 5. 2022

Plánovaný termín registrace na RO SZIF: 31. 7. 2022

Vyhlašovaná fiche: 4 Obnova měst a obcí (článek 20)

Předpokládaná alokace v Kč 1 695 387,00

...Číst více

Soubory ke stažení

A. Text výzvy PRV č. 6
(821kb)
Stáhnout soubor
B. Aktuální znění fiche č. 4
(405kb)
Stáhnout soubor
C1. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV
(2005kb)
Stáhnout soubor
C2. PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny (v rámci PRV)
(666kb)
Stáhnout soubor
D. Směrnice č. 1 MAS Cínovecko
(936kb)
Stáhnout soubor
E1. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD na MAS
(1944kb)
Stáhnout soubor
E2. Postup pro přiložení příloh k ŽoD
(589kb)
Stáhnout soubor
E3. Postup pro doplnění žádosti o dotaci přes portál Farmáře
(920kb)
Stáhnout soubor
F1. Pozvánka na seminář pro žadatele
(1329kb)
Stáhnout soubor
G. Souhlas s vyhlášením výzvy č. 6
(315kb)
Stáhnout soubor
H. Seznam přijatých žádostí
(398kb)
Stáhnout soubor
H1_Výsledek výběru projektů Rozhodovacím orgánem
(845kb)
Stáhnout soubor
H2_Výsledek hodnocení projektů Výběrový orgán
(839kb)
Stáhnout soubor
H3_Přehled vybraných projektů
(499kb)
Stáhnout soubor

2. Výzva pro Podpora komunitního života na venkově 2021

Od: 8.2.2022  |   Do: 28.2.2022  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

Z nevyužitých prostředků pro loňských rok 2021 vyhlašujeme zbývající alokaci pro malé neinvestiční projekty na podporu komunitního (a spolkového života). 

Předkládejte žádosti o podporu do 28. 2. 2022. Kancelář MAS je připravena pomoci Vám s přípravou žádosti. 

Realizace projektů: Nejdříve od 1.7.2021 do 30. 4. 2022. Vyúčtování do 30 dnů po ukončení projektů. 

Více v přiložených dokumentech. 

...Číst více

Soubory ke stažení

Výzva k předkládání žádostí o podporu
(266kb)
Stáhnout soubor
Příloha 1 Žádost o podporu (formulář)
(259kb)
Stáhnout soubor
Příloha 2 Kritéria věcného hodnocení
(14kb)
Stáhnout soubor
Příloha 3 Smlouva o poskytnutí podpory (formulář)
(355kb)
Stáhnout soubor
Příloha 4 Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace projektu (formulář)
(0kb)
Stáhnout soubor
Příloha 5 Zápis RO o vyhlášení
(644kb)
Stáhnout soubor
Podané žádosti o podporu
(14kb)
Stáhnout soubor
Protokol o hodnocení žádostí
(789kb)
Stáhnout soubor
Zápis z hodnocení projektů rozhodovacím orgánem
(714kb)
Stáhnout soubor

8.výzva MAS Cínovecko-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava III.

Od: 21.10.2021  |   Do: 15.12.2021  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

Vyhlašujeme výzvu IROP. Podávat projekty můžete do 15. 12. 2021

Dokumenty výzvy uvádíme níže. POZOR! Ve výzvě je uveden chybný termín pro podání žádosti o podporu. Opravit jej v dokumentu nelze. 

Pro podání platí termín 15. 12. 2021. K později podaným žádostem o podporu nemůže být přihlíženo jako včas podaným a budou vyloučeny z hodnocení.

...Číst více

Soubory ke stažení

Důležité upozornění - změna lhůty 15. 12. 2021
(14kb)
Stáhnout soubor
P1_Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
(494kb)
Stáhnout soubor
P2_Kritéria věcného hodnocení
(607kb)
Stáhnout soubor
Seminář pro žadatele - pozvánka
(623kb)
Stáhnout soubor
Seminář pro žadatele - prezentace
(1134kb)
Stáhnout soubor
Text výzvy (pozor na lhůtu 15. 12. 2021)
(678kb)
Stáhnout soubor

Podpora komunitního života na venkově 2021

Od: 11.10.2021  |   Do: 5.11.2021  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.

Výzva ukončena. Níže se nachází neaktuální text.

Výzva je aktuálně vyhlášena do 5. 11. 2021.

Předkládejte projekty na akce pro oživení komunitního života. Maximální příspěvek činí Kč 30 000,--. Projekty je možné realizovat až do 31. 3. 2022.

Bližší podmínky v dokumentaci výzvy. 

Těšíme se na Vaše projekty. 

...Číst více

Soubory ke stažení

Výzva MAS Cínovecko KŽ 2021/1
(257kb)
Stáhnout soubor
P1_Žádost o podporu (form)
(259kb)
Stáhnout soubor
P2_Kritéria věcného hodnocení
(16kb)
Stáhnout soubor
P3_Smlouva o poskytnutí podpory (form)
(351kb)
Stáhnout soubor
P4_Závěrečná zpráva a vyúčtování (form)
(260kb)
Stáhnout soubor
Protokol o výběru
(930kb)
Stáhnout soubor
Zápis RO o výběru projektů
(946kb)
Stáhnout soubor

Celkem aktualit: 8

WEB PRO LYŽAŘE
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.